ยศ.ทอ.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ศทบ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ ๙ ธ.ค.๖๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔