.

 

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ