.

 

ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 


 ที่ตั้ง : 

      171 ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชั้น 3 อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

       แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 

ลิงค์แผนที่ : https://goo.gl/maps/Ed2VKdZKx9K2