การฝึกวินัยทหาร ประจำปี ๖๕ขรก.ศทบ.ฯ ฝึกอบรมวินัยทหาร ในหัวข้อ ทบทวนท่าตรง ท่าพัก ท่าซ้ายหัน ขวาหัน เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๕