การฝึกวินัยทหาร ประจำปี ๖๕ขรก.ศทบ.ฯ ฝึกอบรมวินัยทหาร ในหัวข้อ ทบทวนท่าเคารพขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ไม่สวมหมวก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๕