ทดสอบวิภาววิสัยและความถนัดเพื่อคัดเลือก นตท.โครงการช้างเผือก ประจำปี ๖๖ทดสอบวิภาววิสัยและความถนัดเพื่อคัดเลือก นตท.โครงการช้างเผือก ประจำปี ๖๖

ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก. เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๕