การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ในการคัดเลือกแบ่งกลุ่ม นนอ.ประจำปี 2566การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ในการคัดเลือกแบ่งกลุ่ม นนอ. ประจำปี ๖๖
ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒) เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๕