ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อดำเนินการคัดเลือก

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานภายนอก รุ่นที่ ๓ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕