ทำการทดสอบความถนัดและทดสอบวิภาววิสัย

ให้กับทหารกองประจำการเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๕


ณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕