แผนกทดสอบความถนัด และแผนกทดสอบวิภาววิสัย

ทำการทดสอบข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้นณ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕