การทดสอบวิภาววิสัยเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปี ๖๕


 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกกำลังพลภายใน สป. ประจำปี ๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๕