ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกเป็น ศบ.ของ ทอ. ประจำปี ๖๖


 


การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย นนอ. เพื่อคัดเลือกเป็น ศบ.ของ ทอ. ประจำปี ๖๖

ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒)

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕