ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกเป็น นพอ.ปี ๖๕ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยแก่บุคคลพลเรือน เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ณ วิทยาลัยพยาบาล ทอ.เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕