ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ตร.ประจำปี ๖๕ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ตร.

ประจำปี ๖๕