ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทบ.ประจำปี ๖๕


 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทบ.

ประจำปี ๖๕