ทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด

ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๓