ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร. ประจำปี ๖๒ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.๖๒