ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ตร. ประจำปี ๖๒ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ตร.

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.๖๒