ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทอ. ประจำปี ๖๒ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทอ.

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.๖๒