ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

ณ รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒