ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยแก่บุคคลพลเรือน เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ


 


ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยแก่บุคคลพลเรือน เป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

ณ วิทยาลัยพยาบาล ทอ.เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒