ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๔ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๔

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.ชั้น ๓ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๒