ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นจอ.ประจำปี ๖๒


 


ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นจอ.ประจำปี ๖๒

ณ รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒