ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย นชท.ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทอ.


 


ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย นชท.ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทอ.

ณ รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒