ทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๒ 

ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑