ทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๔ เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชาศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๔ เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชา

ณ รร.นนก เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑