ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น รุ่นที่ ๑๒


 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น รุ่นที่ ๑๒

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ฯ ชั้น ๓ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑