ทดสอบวิภาววิสัย ข้าราชการ ทอ.ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๒ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย คัดเลือกข้าราชการ ทอ.ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๒

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบฯ ชั้น ๓ อาคาร หอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑