ทดสอบวิภาววิสัยให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓

ประจำปีการศึกษา ๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑