ทดสอบวิภาววิสัย นตท.ชั้นปีที่ ๑ เพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชา


 

  


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย นตท.ชั้นปีที่ ๑ เพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชา ณ หอประชุมนวนครินทร์ รร.ตท.สปท.

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑