ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓


 

 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓

ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๑