การทดสอบวิภาววิสัยผู้สมัครสอบคัดเลือก ของ รร.อ.ฤ.ว.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย ผู้สมัครสอบคัดเลือก ของ รร.อ.ฤ.ว. ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ฯ

อาคารหอสมุด ทอ. ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๑