ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒

ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐