ทดสอบวิภาววิสัย ข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๐ทดสอบวิภาววิสัย ข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๐ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐