ทดสอบวิภาววิสัย ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๘

ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙