ทดสอบวิภาววิสัย ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตรศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหาร ชั้นสัญญาบัตร ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๙