ทดสอบวิภาววิสัย นนอ. ชั้นปีที่ ๔ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย นนอ. ชั้นปีที่ ๔ เพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชาประจำปี ๖๐ ณ อาคารเรียนโดม

ห้อง ๐๐๒ กกศ.รร.นนก. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๙