ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย รร.นร.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยให้แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน ทอ. ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙