ทดสอบวิภาววิสัย นตท.ชั้นปีที่ ๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชาศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชา ณ หอประชุมนวนครินทร์ รร.ตท.สปท. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙