ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๑ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ.ได้ทำการทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๑

ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙