ทดสอบวิภาววิสัยหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑แผนกทดสอบวิภาววิสัย ศทบ.ยศ.ทอ.ได้ทำการทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙