ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกเป็น ศบ.ของ ทอ. ประจำปี ๖๐พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว เสธ.ยศ.ทอ./ประธานคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์

การทดสอบความถนัด และวิภาววิสัย นนอ.ชั้นปีที่ ๕ เพื่อคัดเลือกเป็น ศบ.ของ ทอ. ประจำปี ๖๐ ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒)

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๕๙