กรมเสมียนตราเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายภารกิจของ ศทบ.ยศ.ทอ.พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจาก กรมเสมียนตรา ในการเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย

สรุปภารกิจของ ศทบ.ยศ.ทอ.พร้อมรับฟังแนวทางในการนำผลการทดสอบวิภาววิสัยไปใช้ในการคัดเลือกบุคคล

เข้าเป็นข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๙