ทดสอบวิภาววิสัย กองบิน ๔น.อ.หญิง อัญจนา รวมจิตร์ รอง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะทำการทดสอบวิภาววิสัยข้าราชการ สังกัด กองพันอากาศโยธิน

ณ อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๙