ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะทำการทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๗

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารขั้นผู้บังคับหมวด ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙