ทดสอบวิภาววิสัยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๐น.ท.วิสิน เทียนแพร่นิมิตร หน.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะ ได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัยให้แก่ นทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๐

ณ ห้องบรรยาย  เมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๙