ทดสอบวิภาววิสัยนักเรียนจ่าอากาศเพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชาน.ท.วิสิน เทียนแพร่นิมิตร หน.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะ ได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัยให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศเพื่อคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชา

ณ รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙