ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๕๙น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิซิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะ ได้ทำการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยแก่บุคคลพลเรือน

เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี ๕๙ ณ โรงเลี้ยงจ่าอากาศ รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๙

โดยมี พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว เสธ.ยศ.ทอ.ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบในครั้งนี้ด้วย