ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศศทบ.ยศ.ทอ. ทำการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ จำนวน ๕ คน ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.

(หอสมุด ทอ.ชั้น๓) เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๕๙