สอบศิษย์การบิน ทร. ปี ๕๙ศทบ.ยศ.ทอ.ด้ทำการทดสอบความถนัด วิภาววิสัย และสอบสัมภาษณ์ ศิษย์การบินทหารเรือ ปี ๕๙ ณ หอสมุด ทอ.ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๙